Darba samaksa

Informācija par Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Vēstures muzeja darbinieku atlgojumu: https://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/budzets/atlidziba/darba-samaksa