Projekti

N.p.k. Projekta īstenošanas termiņi Finansējuma mērķis Finansētājs Summa
1. 24.09.2020.-30.04.2021. Izglītojošo pasākumu cikla "Vēsturisko vērtību saglabāšanas pamati" realizācija VKKF 900 EUR
2.  24.09.2020.-30.06.2021. Izglītojošo pasākumu cikla "Darini pats savu Krustpils vīrieša tautastērpu", I kārtas meistardarbnīcas "Krustpils vīriešu tautastērpa krekla un bikšu darināšana" realizācija VKKF 940 EUR
3. 18.03.2021-30.06.2021. "Daugavas enkuru eksponēšana Jēkabpils Vēstures muzejā" Biedrība "Daugavas Savienība" 627 EUR
4. 01.03.2021-31.12.2021. "Ekspozīcijas Amatu māja "Sēļu sētā" dizaina projekta izstrāde" VKKF

5000 EUR