Senās spēles

Aicinām Jūs nākt un iepazīties ar tiem laikiem, kad nebija datoru, televizoru un mobilo telefonu! Kādas spēles spēlēja jūsu vecvecvecmāmiņas savā bērnība, kādus darbus zēna gados prata vectētiņa vectētiņš? Piedāvājam praktiskās nodarbības, atraktīvas spēles un rotaļas. 

MAKSA - € 2.00
Minimālais dalībnieku skaits grupā 20 personas