Par mums

Jēkabpils ir Daugavas izauklēta pilsēta, kurā apvienojušās kādreiz divas atsevišķas pilsētas. Jēkabpils nosaukta Kurzemes hercoga Jēkaba vārdā, bet patiesie Jēkabpils dibinātāji ir krievu vecticībnieki, kas šeit 17. gadsimtā apmetās hercoga kroņa muižas zemē un pie Salas kroga nodibināja Slobodu.
Pašreizējā teritorija izveidota 1962. gadā, apvienojot Jēkabpili Daugavas kreisajā krastā ar Krustpili labajā krastā. Jēkabpils ir astotā lielākā Latvijas pilsēta. Tā atrodas novadu un ceļu krustcelēs - 143 kilometrus no Rīgas, Latvijas Dienvidaustrumu daļā.