Privātuma politika

Informācija par iestādes Jēkabpils pilsētas pašvaldības Jēkabpils Vēstures muzejs personas datu apstrādi - privātuma politiku: www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/personas-datu-apstrade/privatuma-politika