Jaunumi

Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī

10. Maijs, 13:58 Krustpils Pils
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas pašvaldība 2020. gada 7. maijā parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.5.5.1.0/19/I/003 “ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” īstenošanu. Projekta īstenošanas laiks 20 mēneši: no 2020. gada 1. maija līdz 2021. gada 31. decembrim.

Projekta “ Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu, piedāvājot jaunradītus pakalpojumus atjaunotā Krustpils pils C korpusā, bijušajā klētī, teritorijā pie bijušās smēdes un jaunuzceltajā Amatu mājā , nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz šo objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, atbilstoši Jēkabpils pilsētas attīstības programmai.

Projekta galvenās darbības ir Krustpils pils C korpusa un fasādes vienkāršota atjaunošana, bijušās klēts ēkas pārbūve par modernu apmeklētāju apkalpošanas centru ar TIC, bijušās smēdes ēkas pārbūve, Amatu mājas jaunbūve muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” ;

5 jaunu pakalpojumu izveide: 1) Krustpils pils C korpusā 1. stāvā ekspozīcijas “Muižas virtuve” iekārtošana, 2) Krustpils pils C korpusā 2. stāvā telpu aprīkošana izglītojošo programmu nodarbībām,3) moderna apmeklētāju centra ierīkošana ar ekspozīciju cokolstāvā par ceļošanas vēsturi Jēkabpilī (tiks sniegti arī tūrisma informācijas centra pakalpojumi); 4) āra ekspozīcijas izveidošana pie bijušās smēdes ēkas par Krustpils pils saimniecisko dzīvi, 5) Amatu mājas (Apmeklētāju apkalpošanas centra) telpu iekārtošana nodarbībām un pasākumiem ar ekspozīciju par amatniecības tradīcijām Sēlijā. Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir plānotas 1735680,63 euro; t.sk. attiecināmās izmaksas1735680,63 euro, no kurām ERAF finansējums 938 716,00 euro, valsts budžeta dotācija 140321,00 euro un pašvaldības finansējums 656643,63 euro.

Ieteikt citiem: