Jaunumi

Aicinām iesūtīt receptes

16. Novembris, 10:37, 2021 Vēstures muzejs
Aicinām iesūtīt receptes

Jēkabpils Vēstures muzejs organizē vēsturiski izveidojušos Jēkabpils novada kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu recepšu vākšanu un apkopošanu.

Recepšu vākšanas mērķis ir apkopot Jēkabpils novada ēdienu un dzērienu receptes šādās kategorijās:  zupas, otrie ēdieni, saldie ēdieni, dzērieni, citi ēdieni (maize, pīrāgi, kūkas, sieri u.c.).

Iesūtītās Jēkabpils novada kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu receptes tiks izvērtētās atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

  • atbilstība recepšu vākšanas idejai – tā ir tradicionālu ēdienu un dzērienu recepte, kas tiek nodota no paaudzes paaudzei Jēkabpils novada teritorijā. Ēdiena pagatavošanā lielākoties tiek izmantotas vietējas izcelsmes izejvielas;
  • receptes apraksts atbilst prasībām – precīzi norādītas sastāvdaļas, skaidri definēts ēdiena pagatavošanas process. Būtu vēlams (bet ne obligāti) pievienot ēdiena vai tā pagatavošanas procesa kvalitatīvu fotogrāfiju (minot fotogrāfu);
  • ja ir, tad minēt raksturīgās pamattautības virtuves norādi;
  • norādīt receptes teicēja vārdu, uzvārdu, apdzīvotu vietu;
  • norādīt receptes pierakstītāja vārdu, uzvārdu, kontaktus;

Atlasītās receptes un fotogrāfijas tiks  izmantotas Krustpilis muižas virtuves ekspozīcijā.

Lai popularizētu Jēkabpils novada nemateriālo mantojumu, Jēkabpils Vēstures muzejs patur tiesības izmantot iesūtītās receptes arī savos nolūkos (bukletos, brošūrās, interneta portālos).

Ēdiena/dzēriena receptes atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem ir jāiesūta e-pastā info@jekabpilsmuzejs.lv. Receptes var atsūtīt pa pastu Jēkabpils Vēstures muzejs, Rīgas iela 216 b, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV 5202  ar norādi “Jēkabpils novada kulinārais mantojums”.

Saglabāsim mūsu vecāku un vecvecāku bagāto kulinārā mantojuma ēdienu un dzērienu recepšu daudzveidību un izmantosim to šodien, nododot to nākamajām paaudzēm!

Ieteikt citiem: