Jaunumi

Lielformāta vēsturisko Jēkabpils fotogrāfiju izstāde

8. Februāris, 10:12, 2022 Vēstures muzejs
Lielformāta vēsturisko Jēkabpils fotogrāfiju izstāde

Par godu Jēkabpils pilsētas dzimšanas dienai 12. februārī no plkst. 10.00 - 18.00 Rīgas ielā pie Krustpils pils Jēkabpils Vēstures muzejs sadarbībā ar biedrību „Daugavas Pārupieši” ikkatram interesentam piedāvā skatīt lielformāta vēsturisko Jēkabpils fotogrāfiju izstādi.

Līdzīgi kā daudzām citām apdzīvotajām vietām, kas gadsimtu gaitā izveidojušās Daugavas krastos, arī Jēkabpils rašanās un attīstība ir bijusi cieši saistīta ar upi. Daugava ir bijusi lielais tirdzniecības ceļš. Pie Jēkabpils sākās upes krāces, tur pieturēja strūgas un plosti, lai uzņemtu enkurniekus – Daugavas ločus, kuri novadīja ūdens transportu cauri bīstamajām krācēm, akmeņiem līdz Jaunjelgavai. Un tāpat pretējā virzienā – šeit pārkrāva preces kuģos, kuras atveda no Jaunjelgavas pa sauszemes ceļu, kamēr laivas tika pārvilktas pa grūti kuģojamo posmu. 1670. gada 12. februārī Kurzemes – Zemgales hercogs Jēkabs (1610-1681) apmetnei pie Salas kroga piešķir pilsētas tiesības, ģerboni un vārdu Jakobstadt. Pilsētas dibināšanas aktā tiek piešķirtas Magdeburgas tiesības. Tas nozīmēja, ka var brīvi no sava vidus vēlēt birģermeistaru, tiesnešus un pilsētas rāti. Celt skolas un baznīcas. Var par brīvu cirst meža materiālu hercoga mežos.  Jaunajai pilsētai dāvāja apkārtnes zemes. Tika noteikti gadā 3 gadatirgi – 6. janvārī, 2. februārī un 9. septembrī un vienu nedēļas tirgu – ceturtdienās. Hercogs Jēkabs spēja radīt priekšnoteikumus pilsētas sekmīgai attīstībai.

 

Ieteikt citiem: