Kartes

Jēkabpils pilsētas tūrisma karte

Karte apskatāma šeit: Jēkabpils pilsētas tūrisma karte


Daugavas ūdenstūrisma karte "Pa Daugavas salām un krācēm"

Ceļvedis laivotājiem. Informatīvajā ceļvedī ir iekļauta informācija  par ūdenstūristiem piemēroto- krācēm un salām bagāto Daugavas posmu no Līvāniem līdz Aiviekstes ietekai Daugavā un šajā posmā esošajiem tūrisma objektiem, kā arī informāciju par to, kur laivotājiem meklēt nakšņošanas vietas vai uzcelt telti, kā arī baudīt vietējos labumus.
Karte - ceļvedis apskatāms šeit: "Pa Daugavas salām un krācēm"